Tag Archives: nóng bừng hay bốc hỏa tiền mãn kinh

Nóng bừng hay bốc hỏa tiền mãn kinh kéo dài trong bao lâu?

nóng bừng hay bốc hỏa tiền mãn kinh

Những cơn bốc hỏa đột ngột của da và mồ hôi liên quan đến thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh – bắt đầu đối với hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 40. Các cơn nóng bừng hay bốc hỏa tiền mãn kinh có thể được kiểm soát một số hướng dẫn dưới […]