Tag Archives: tác hại của phóng xạ

Tác hại của phóng xạ đến sức khỏe con người như thế nào?

tác hại của phóng xạ

Tác hại của phóng xạ có khả năng phá hủy cơ thể ở cấp độ tế bào. Phóng xạ sẽ làm hư hại phân tử AND. Các tế bào có AND bị hư hại sẽ chết đi hoặc diễn ra quá trình sửa chữa. Khi đó những sai lầm trong quá trình sửa chữa tự […]