Tag Archives: thoái hoá cột sống

Thoái hoá cột sống lưng – Nguyên nhân và giải pháp!

nguyên nhân thoái hoá cột sống

Thoái hoá cột sống lưng xảy ra khi một đốt sống bị trượt ra khỏi vị trí, đè lên xương bên dưới nó. Thoái hóa đốt sống có thể gây ra bởi gãy xương do căng thẳng và gây ra trượt. Hoặc các đốt sống có thể bị trượt ra khỏi vị trí do tình […]